hoa lan hài

hoa lan hài (4 Sản phẩm)

Lan Hài Gấm Trơn, Paphiopedilum Concolor var alba

0 ₫

Lan Hài Gấm xuất hiện ở trong rừng nguyên sinh sống ở trên đất, đá, vỏ cây…

Lan Hài cần điều kiện vườn ẩm ướt và râm mát quanh năm, bón phân và tưới nước....

Cây dễ trồng, dễ ra hoa và phù hợp trong nhiều môi trường sống khác nhau.

Mua hàng

Lan Hài Đỏ, Phragmipedium Besseae, Hoa Lan Hài Đỏ

0 ₫

Lan Hài Đỏ sinh sống ở trên đất, đá, vỏ cây…

Lan Hài cần điều kiện vườn ẩm ướt và râm mát quanh năm, bón phân và tưới nước....

Cây dễ trồng, dễ ra hoa và phù hợp trong nhiều môi trường sống khác nhau.

Mua hàng

Hài Vân, Paphiopedilum Callosum, Hài Vân Nam

200,000 ₫

Lan Hài Vân Nam xuất hiện ở trong rừng nguyên sinh sống ở trên đất, đá, vỏ cây…

Lan Hài cần điều kiện vườn ẩm ướt và râm mát quanh năm, bón phân và tưới nước....

Cây dễ trồng, dễ ra hoa và phù hợp trong nhiều môi trường sống khác nhau.

Mua hàng

Hài mốc, lan hài mốc hồng, hài mốc vàng, paphiopedium micranthum

0 ₫

Lan Hài Mốc ngoài ra còn được gọi tên là Hài Ngọc Nữ thuộc chi lan hài.

Dòng lan hiện được rất nhiều người ưa chuộng vì đặc tính rất dễ trồng, dễ ra hoa, siêng hoa và...

Hiện tại giá thành cây cũng rất hợp lí và cũng rất đáng để sưu tầm vào vườn hoa của nhà bạn.

Mua hàng