địa lan

địa lan (74 Sản phẩm)

Vàng Yên Tử, bán Địa Lan Vàng Yên Tử tại Hà Nội

2,500,000 ₫

Địa lan Vàng Yên Tử là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Mặc Xuân đột biến.

Bông hoa rất to, cánh hoa chia đều, hoa màu vàng đậm nổi bật, hương rất thơm …

Địa lan Vàng Yên Tử cũng khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì cây giống với nhiều cây...

Mua hàng

Địa Lan Vàng Bắc Kạn, Địa Lan Rừng Việt Nam

0 ₫

Địa lan Vàng Bắc Kạn là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Mặc Xuân đột biến.

Bông hoa rất to, cánh hoa chia đều, hoa màu vàng đậm nổi bật, hương rất thơm …

Địa lan Vàng Bắc Kạn cũng khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì cây còn ít...

Mua hàng

Địa Lan Mặc Lưỡi Đỏ, Địa Lan Rừng Việt Nam

0 ₫

Địa lan Mặc Lưỡi Đỏ là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Mặc Xuân.

Cần hoa cao, bông hoa to, cánh hoa bầu, hoa màu tím đậm, môi hoa vàng đỏ nổi bật…

Địa lan Mặc Lưỡi Đỏ rất khó để biết qua thân lá loại Địa Lan này vì rất giống với các cây Mặc Xuân...

Mua hàng

Địa Lan Thanh Huyền, Bán Địa Lan Thanh Huyền tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Thanh Huyền là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Xuân Lan.

Bông hoa rất to, cánh hoa to bầu, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Thanh Huyền rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này. Cây thường rất khó

Mua hàng

Đỏ Huyết Long Vương, bán Địa Lan Đỏ Huyết Long Vương

0 ₫

Địa lan Đỏ Huyết Long Vương hoa nở mùa Xuân, thường nở sau dịp Tết Nguyên Đán.

Bông hoa to, cánh bầu tròn, môi hoa vàng chấm, hoa màu tím đỏ, hương rất thơm …

Địa lan Đỏ Huyết Long Vương cũng không quá khó để biết qua thân lá loại Địa Lan này vì có...

Mua hàng

Đại Lục Ngọc, bán Địa Lan Đại Lục Ngọc tại Hà Nội

5,000,000 ₫

Địa lan Đại Lục Ngọc là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Xuân Lan.

Bông hoa rất to, cánh hoa to bầu, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Đại Lục Ngọc rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì giống với các cây...

Mua hàng

Địa Lan Xanh Linh 2, bán Địa Lan Linh 2 tại Hà Nội

2,500,000 ₫

Địa lan Xanh Linh 2 là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Mặc Xuân đột biến.

Bông hoa size to, cánh hoa to bầu mở đều, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Xanh Linh 2 rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì cây giống với nhiều cây đột biến...

Mua hàng

Địa Lan Thanh Yên Tử Huyền Diệp, Địa Lan TYT Huyền Diệp

0 ₫

Địa lan Thanh Yên Tử Huyền Diệp cây hoa xanh vàng, thuộc dòng Mặc Xuân đột biến.

Bông hoa size to, cánh hoa to bầu mở đều, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Thanh Yên Tử Huyền Diệp rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì rất giống với...

Mua hàng

Địa Lan Cẩm Tố, Bán Địa Lan Cẩm Tố tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Cẩm Tố là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Mặc Xuân và bộ truyền thống.

Cần hoa cao, bông hoa to, cánh hoa to bầu, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Cẩm Tố rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì có thể giống với các cây Địa Lan...

Mua hàng

Địa Lan Đại Mặc, Bán Địa Lan Đại Mặc tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Đại Mặc là cây hoa nở mùa Xuân, dòng Mặc Xuân, Địa Lan Truyền Thống.

Cần hoa cao, bông hoa to, cánh hoa bầu, hoa màu tím đậm, môi hoa tím chấm trắng…

Địa lan Đại Mặc rất giống các cây Mặc Biên vì có hình dáng thân lá giống nhau đến lạ thường...

Mua hàng

Địa Lan Đào Cơ, bán Địa Lan Đào Cơ tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Đào Cơ là cây hoa nở mùa Xuân, có thể nở vào dịp Tết Nguyên Đán.

Bông hoa to, cánh nhỏ, môi hoa to nổi bật, hoa màu tím hồng, hương rất thơm …

Địa lan Đào Cơ cũng không khó để biết qua thân lá loại Địa Lan này vì có đặc trưng lá...

Mua hàng

Địa Lan Bảo Hoàng, bán Địa Lan Bảo Hoàng tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Bảo Hoàng là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Mặc Xuân đột biến.

Cần chia hoa đều, đài mở cân đối, cánh hoa bầu, hoa màu vàng, hương rất thơm …

Địa lan Bảo Hoàng rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì có thân lá giống với cây...

Mua hàng