hoa hồng cổ

hoa hồng cổ (1 Sản phẩm)

Hồng đào cổ, hoa hồng đào cổ chiết cành giống thuần siêu...

0 ₫

Hồng đào cổ sai hoa, dễ chăm, hợp khí hậu nên ít sâu bệnh.

Hồng đào cổ chiết cành hoa thơm,hoa quanh năm, thuần giống.

 

Mua hàng