Hoa Lan

Thiên đường ngàn hoa, hoa lan, phong lan, địa lan, lan hài, lan kiếm (366 Sản phẩm)

Thanh Hoa Linh, bán Địa Lan Thanh Hoa Linh tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Thanh Hoa Linh là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Mặc Xuân đột biến.

Bông hoa size to, cánh hoa to bầu mở đều, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Thanh Hoa Linh rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì giống với nhiều cây...

Mua hàng

Đại Thanh Đèo Gió, bán Địa Lan Đại Thanh Đèo Gió tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Đại Thanh Đèo Gió là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Xuân Lan.

Bông hoa rất to, cánh hoa to bầu, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Đại Thanh Đèo Gió rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì giống với một số cây...

Mua hàng

Địa Lan Xanh Linh 1, bán Địa Lan Linh 1 tại Hà Nội

1,000,000 ₫

Địa lan Xanh Linh 1 là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Mặc Xuân đột biến.

Bông hoa size to, cánh hoa to bầu mở đều, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Xanh Linh 1 rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì rất giống với một số cây...

Mua hàng

Địa Lan Xanh Vai Ngang, bán Địa Lan Xanh Vai Ngang tại Hà Nội

500,000 ₫

Địa lan Xanh Vai Ngang là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Mặc Xuân đột biến.

Bông hoa size to, cánh hoa nhỏ, vai ngang mở đều, màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Xanh Vai Ngang rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì giống với nhiều cây...

Mua hàng

Địa Lan Mặc Đen, Bán Địa Lan Mặc Đen tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Mặc Đen là cây hoa nở mùa Xuân, dòng Mặc Xuân, Địa Lan Truyền Thống.

Cần hoa cao, bông hoa to, cánh hoa bầu, hoa màu tím đậm, môi hoa tím chấm trắng…

Địa lan Mặc Đen rất giống các cây Mặc Biên khác vì có thân lá giống nhau đến lạ thường...

Mua hàng

Địa Lan Hoàng Thiên Vân, Địa Lan Rừng Việt Nam

0 ₫

Địa lan Hoàng Thiên Vân là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Mặc Xuân đột biến.

Cần chia hoa đều, đài mở cân đối, cánh hoa bầu, hoa màu vàng, hương rất thơm …

Địa lan Hoàng Thiên Vân rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì cây giống với một số cây...

Mua hàng

Địa Lan Thanh Thiên Vân, Địa Lan Rừng Việt Nam

0 ₫

Địa lan Thanh Thiên Vân là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Mặc Xuân đột biến.

Cần chia hoa đều, đài mở cân đối, cánh hoa bầu, hoa màu xanh, hương rất thơm …

Địa lan Thanh Thiên Vân rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì thân lá rất giống với một số cây cùng loại...

Mua hàng

Địa Lan Ngọc Hòa Bình, bán Địa Lan Ngọc Hòa Bình tại Hà Nội

3,000,000 ₫

Địa lan Ngọc Hòa Bình là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Lan Mặc Xuân.

Cần hoa thấp nhỏ, bông hoa to, cánh hoa bầu tròn, hoa màu xanh vàng, có hương thơm.

Địa lan Ngọc Hòa Bình là cây đột biến nên rất khó để nhìn và biết qua thân lá loại địa lan...

Mua hàng

Địa Lan Tiểu Ngọc, Địa Lan xanh vàng Tiểu Ngọc

3,000,000 ₫

Địa lan Tiểu Ngọc là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Lan Mặc Xuân.

Cần hoa to cao, bông hoa nhỏ, cánh hoa to bầu, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Tiểu Ngọc là cây đột biến nên rất khó để nhìn và biết qua thân lá loại địa lan này vì...

Mua hàng

Địa Lan Thiên Ngọc, Bán Địa Lan Thiên Ngọc tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Thiên Ngọc là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Xuân Lan.

Bông hoa rất to, cánh hoa to bầu, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Thiên Ngọc rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì giống nhiều cây khác như...

Mua hàng

Địa Lan Thanh Điểm Phúc Lâm, Địa Lan Rừng Việt Nam

1,000,000 ₫

Địa lan Thanh Điểm Phúc Lâm là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Mặc Xuân.

Bông hoa to cánh bầu, môi hoa to nổi bật, hoa màu xanh vàng chấm tím, hương rất thơm …

Địa lan Thanh Điểm Phúc Lâm rất khó để biết qua thân lá bởi vì giống nhiều cây đột biến rừng khác nhau...

Mua hàng

Đỏ Hoàng Diệp, bán Địa Lan Đỏ Hoàng Diệp tại Hà Nội

800,000 ₫

Địa lan Đỏ Hoàng Diệp là cây hoa nở mùa Xuân, có thể nở vào dịp Tết Nguyên Đán.

Bông hoa to, cánh nhỏ, môi hoa to nổi bật, hoa màu tím đỏ, hương rất thơm …

Địa lan Đỏ Hoàng Diệp cũng không quá khó để biết qua thân lá loại Địa Lan này vì có nhiều đặc trưng...

Mua hàng