Thẻ ghi cây, Tem ghi cây, tem giấy ghi cây, tag treo cây hoa

Thẻ ghi cây, Tem ghi cây, tem giấy ghi cây, tag treo cây hoa

  • TĐNH_0001464
500

Thẻ ghi cây, tem ghi cây, tem giấy ghi cây, tag ghi tên cây

Tất cả đều dùng để viết tên cây để ngoài trời, chất liệu khó phai màu, nhiều màu sắc

Sản phầm dùng bền khoảng 2-10 năm, phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết, có thể hơn nhiều do cách dùng của từng vườn khác nhau

Thẻ ghi cây, tag ghi tên cây, tem ghi cây, tem giấy ghi cây, có bút chuyên dùng viết lên thẻ.

Tất cả đều dùng để viết tên cây để ngoài trời, chất liệu khó phai màu, nhiều màu sắc.

Sản phầm dùng bền khoảng 2-10 năm, phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết, có thể hơn nhiều do cách dùng của từng vườn khác nhau.

Sản phẩm dùng chủ yếu để ghi nhớ các loại tên cây khó nhớ, tên sản phẩm và mã số dành cho từng loại cây để phân bố màu sắc thẻ.

Thẻ ghi cây, tem ghi cây, tem giấy ghi cây, tag ghi tên cây

Tất cả đều dùng để viết tên cây để ngoài trời, chất liệu khó phai màu, nhiều màu sắc

Sản phầm dùng bền khoảng -10 năm, phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết, có thể hơn nhiều do cách dùng của từng vườn khác nhau

Thẻ ghi cây, tag ghi tên cây, tem ghi cây, tem giấy ghi cây, có bút chuyên dùng viết lên thẻ.

Tất cả đều dùng để viết tên cây để ngoài trời, chất liệu khó phai màu, nhiều màu sắc.

Sản phầm dùng bền khoảng -10 năm, phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết, có thể hơn nhiều do cách dùng của từng vườn khác nhau.

Sản phẩm dùng chủ yếu để ghi nhớ các loại tên cây khó nhớ, tên sản phẩm và mã số dành cho từng loại cây để phân bố màu sắc thẻ.