Kiếm vàng vai ngang hải phòng, kiếm lô hội đột biến, chuẩn cây giá tốt

Kiếm vàng vai ngang hải phòng, kiếm lô hội đột biến, chuẩn cây giá tốt (Vàng)

  • TĐNH_0001381
  • HoaPhongLan

Kiếm vàng vai ngang Hải Phòng là cây lan kiếm lô hội đột biến rừng

Cây có cánh hoa rất đẹp, 2 cánh đài dưới xòe ngang tắp, nhìn rất lạ và cây rất hiếm nên sưu tầm.

Chúng tôi cung cấp cây giống chuẩn cây, chuẩn hoa, bảo hành trọn đời

Vàng

Kiếm vàng vai ngang Hải Phòng

Cymbidium aloifolium var alba

Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều loại hoa lan kiếm đột biến hoa màu vàng và trắng

Dòng cây này rất dễ trồng và chăm sóc, cây có thể nở hoa vài lần trong 1 năm, cây chịu nắng tốt, chịu hạn,...

Cây kiếm này là cây đột biến nên rất đáng để sưu tầm và bảo tồn giồng ở Việt Nam

Xem thêm về dòng kiếm Lô Hội đột biến như : Kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng, kiếm Lô Hội trắng

Kiếm vàng vai ngang Hải Phòng là cây lan kiếm lô hội đột biến rừng

Cây có cánh hoa rất đẹp, 2 cánh đài dưới xòe ngang tắp, nhìn rất lạ và cây rất hiếm nên sưu tầm.

Chúng tôi cung cấp cây giống chuẩn cây, chuẩn hoa, bảo hành trọn đời