địa lan

địa lan (74 Sản phẩm)

Địa Lan Vàng Kim, Địa Lan Rừng Việt Nam

1,500,000 ₫

Địa lan Vàng Kim là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Mặc Xuân đột biến.

Bông hoa rất to, cánh hoa chia đều, hoa màu vàng đậm nổi bật, hương rất thơm …

Địa lan Vàng Kim cũng khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì giống với nhiều cây...

Mua hàng

Địa Lan Thanh Vũ, Địa Lan Truyền Thống

200,000 ₫

Địa lan Thanh Vũ là cây thường nở dịp Tết Nguyên Đán thuộc dòng cây truyền thống.

Cần hoa to và dài, bông hoa rất to, cánh hoa bầu, hoa màu xanh vàng, có hương thơm …

Địa lan Thanh Vũ cũng rất khó để nhận biết thân lá vì có thể giống với nhiều cây xanh vàng khác nhau.

Mua hàng

Thanh Cách Nhật, Bán Địa Lan Thanh Cách Nhật tại Hà Nội

1,200,000 ₫

Địa lan Thanh Cách Nhật là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Xuân Lan.

Bông hoa rất to, cánh hoa to bầu, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Thanh Cách Nhật cũng không quá khó để biết qua thân lá loại địa lan này...

Mua hàng

Địa Lan Vàng Rơm, Địa Lan Rừng Việt Nam

1,500,000 ₫

Địa lan Vàng Rơm là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Mặc Xuân.

Bông hoa size to, cánh hoa to bầu tròn mở đều, hoa màu vàng đậm, hương rất thơm …

Địa lan Vàng Rơm rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này nên cần tìm hiểu kĩ trước khi sưu tầm

Mua hàng

Hoàng Điểm Truyền Thống, Địa Lan Việt Nam

0 ₫

Địa lan Hoàng Điểm Truyền Thống là cây hoa nở vào dịp Tết hoặc mùa Xuân.

Bông hoa lớn, cánh hoa to bầu, hoa màu xanh vàng chấm tím, hương rất thơm …

Cây nằm trong bộ truyền thống, thường nở vào dịp Tết và được lưu truyền từ thời xa xưa...

Mua hàng

Địa Lan Xanh 315 Yên Tử, Địa Lan Rừng Việt Nam

0 ₫

Địa lan Xanh 315 Yên Tử là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Mặc Xuân.

Bông hoa xanh đều, cánh hoa bầu tròn rất gọn, hoa màu xanh nổi bật, hương rất thơm …

Địa lan Xanh 315 Yên Tử rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì cây giống với nhiều cây khác...

Mua hàng

Địa Lan Hoàng Phi Điểu, Địa Lan Rừng Việt Nam

1,500,000 ₫

Địa lan Hoàng Phi Điểu là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Mặc Xuân.

Bông hoa size to, cánh hoa nhỏ mở đều, hoa màu vàng đậm, hương rất thơm …

Địa lan Hoàng Phi Điểu rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì nó giống với nhiều cây...

Mua hàng

Địa Lan Mặc Lưỡi Vàng, Địa Lan Rừng Việt Nam

0 ₫

Địa lan Mặc Lưỡi Vàng là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Mặc Xuân.

Cần hoa cao, bông hoa to, cánh hoa bầu, hoa màu tím đậm, môi hoa vàng nổi bật…

Địa lan Mặc Lưỡi Vàng rất khó để biết qua thân lá nên cần có kinh nghiệm hoặc có hoa mới có thể nhận ra.

Mua hàng

Địa Lan Ngọc Châu, Địa Lan Rừng Việt Nam

5,000,000 ₫

Địa lan Ngọc Châu là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Mặc Xuân.

Bông hoa rất ưa nhìn , cánh hoa nhỏ mở đều, hoa màu xanh vàng đậm, hương rất thơm …

Địa lan Đột Biến rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này, thường nhận biết qua hình dáng, thân lá bởi giống các cây đột biến khác. 

Mua hàng

Địa Lan Điểm Cánh Sen, Địa Lan Rừng Việt Nam

0 ₫

Địa lan Điểm Cánh Sen là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Mặc Xuân.

Bông hoa hơi nhỏ, cánh hoa to bầu, hoa màu xanh vàng chấm tím, hương rất thơm …

Địa lan Điểm Cánh Sen rất khó nhận biết qua hình dáng, thân lá bởi giống các cây đột biến khác.

Mua hàng

Địa Lan Xanh Cánh Sao, Địa Lan Rừng Việt Nam

1,000,000 ₫

Địa lan Xanh Cánh Sao là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Mặc Xuân.

Bông hoa size to, cánh hoa nhỏ mở đều, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Xanh Cánh Sao thường rất khó nhận biết qua hình dáng, thân lá bởi giống các cây đột biến khác

Mua hàng

Địa Lan Thanh Minh, Bán Địa Lan Thanh Minh tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Thanh Minh là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Xuân Lan.

Bông hoa rất to, cánh hoa to bầu, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Thanh Minh rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này. 

Mua hàng