địa lan

địa lan (74 Sản phẩm)

Địa Lan Hoàng Tuyết Tố, Địa Lan Rừng Việt Nam

0 ₫

Địa lan Hoàng Tuyết Tố là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Mặc Xuân đột biến.

Cần chia hoa đều, đài mở cân đối, cánh hoa bầu, hoa màu vàng, hương rất thơm …

Địa lan Hoàng Tuyết Tố rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì lá rất giống với cây...

Mua hàng

Địa Lan Xanh Cánh Bướm, Địa Lan Rừng Việt Nam

0 ₫

Địa lan Xanh Cánh Bướm là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Mặc Xuân.

Bông hoa size to, cánh hoa nhỏ mở đều, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Xanh Cánh Bướm rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì giống với những cây...

Mua hàng

Địa Lan Cam Hồng Hoàng, Bán Địa Lan Cam Hồng Hoàng tại Hà Nội

5,000,000 ₫

Địa lan Cam Hồng Hoàng là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Lan Xuân.

Bông hoa to, cánh hoa to bầu, hoa màu cam hồng vàng, hương rất thơm …

Địa lan Cam Hồng Hoàng cũng khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì thân lá giống với các cây như...

Mua hàng

Địa Lan Thanh Minh Đường, bán Địa Lan Thanh Minh Đường tại Hà...

5,000,000 ₫

Địa lan Thanh Minh Đường là cây hoa đột biến xanh, thuộc dòng Địa Lan Mặc Xuân.

Bông hoa rất to, cánh hoa to bầu, cần tăm, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Thanh Minh Đường rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì rất giống với những cây...

Mua hàng

Đỏ Đại Hồng Ngọc, Địa Lan Đỏ Đại Hồng Ngọc hoa Xuân

0 ₫

Địa lan Đỏ Đại Hồng Ngọc là cây hoa nở mùa Xuân, có thể nở vào dịp Tết Nguyên Đán.

Bông hoa to, cánh bầu tròn, môi hoa vàng chấm, hoa màu tím đỏ, hương rất thơm …

Địa lan Đỏ Đại Hồng Ngọc cũng không quá khó để biết qua thân lá loại Địa Lan này vì có thân lá...

Mua hàng

Địa Lan Bướm Ngọc, bán Địa Lan Bướm Ngọc tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Bướm Ngọc là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Lan Mặc Xuân.

Cần hoa cao cân đối lá, bông hoa cánh hoa bầu tròn, hoa màu xanh vàng, có hương thơm.

Địa lan Bướm Ngọc là cây đột biến nên rất khó để nhìn và biết qua thân lá loại địa lan vì rất giống những cây...

Mua hàng

Đỏ Vân Đỉnh, bán Địa Lan Đỏ Vân Đỉnh tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Đỏ Vân Đỉnh là cây hoa nở mùa Xuân, có thể nở vào dịp Tết Nguyên Đán.

Bông hoa nhỏ, cánh bầu tròn, môi hoa vàng nổi bật, hoa màu tím đỏ, hương rất thơm …

Địa lan Đỏ Vân Đỉnh cũng không quá khó để biết qua thân lá loại Địa Lan này vì có đặc trưng lá...

Mua hàng

Địa Lan Mặc Cánh Sen Hải Phòng, Địa Lan Mặc Cánh Sen

0 ₫

Địa lan Mặc Cánh Sen là cây thuộc dòng Mặc Xuân có cánh hoa bầu tròn rất đẹp.

Bông hoa hơi nhỏ, cánh hoa to dạng cánh sen, hoa màu nâu chấm, hương rất thơm …

Địa lan Mặc Cánh Sen rất khó để biết qua thân lá loại Địa Lan này vì giống với cây Mặc Xuân...

Mua hàng

Địa Lan Thanh Yên Tử Trường Diệp, Địa Lan TYT Trường Diệp

0 ₫

Địa lan Thanh Yên Tử Trường Diệp cây hoa xanh vàng, thuộc dòng Mặc Xuân đột biến.

Bông hoa size to, cánh hoa to bầu mở đều, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Thanh Yên Tử Trường Diệp rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì cây rất giống với...

Mua hàng

Thanh Hoa Linh, bán Địa Lan Thanh Hoa Linh tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Thanh Hoa Linh là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Mặc Xuân đột biến.

Bông hoa size to, cánh hoa to bầu mở đều, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Thanh Hoa Linh rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì giống với nhiều cây...

Mua hàng

Đại Thanh Đèo Gió, bán Địa Lan Đại Thanh Đèo Gió tại Hà Nội

0 ₫

Địa lan Đại Thanh Đèo Gió là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Xuân Lan.

Bông hoa rất to, cánh hoa to bầu, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Đại Thanh Đèo Gió rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì giống với một số cây...

Mua hàng

Địa Lan Xanh Linh 1, bán Địa Lan Linh 1 tại Hà Nội

1,000,000 ₫

Địa lan Xanh Linh 1 là cây hoa nở mùa Xuân, thuộc dòng Địa Mặc Xuân đột biến.

Bông hoa size to, cánh hoa to bầu mở đều, hoa màu xanh vàng, hương rất thơm …

Địa lan Xanh Linh 1 rất khó để biết qua thân lá loại địa lan này vì rất giống với một số cây...

Mua hàng