Dưỡng chất AB đi ngọn, kích kie, giải độc cho Hoa Lan

Dưỡng chất AB đi ngọn, kích kie, giải độc cho Hoa Lan (Màu Đen)

  • TĐNH_0001707
85,000

Dùng kích thích nảy mầm, kích mầm gốc cho các loại hoa lan nảy mầm nhanh.

Dùng cho các loại mầm bị kích, mầm đã kích ki nhưng không ra rễ, giúp phục hồi mầm và rễ.

Sử dụng cho các loại cây, cung cấp dưỡng chất để cây nảy mầm và ra rễ nhanh, phát triển mạnh.

Màu Đen

Dưỡng chất AB, Bán Dưỡng chất AB hàng chuẩn

Dùng kích thích nảy mầm, kích mầm gốc cho các loại hoa lan nảy mầm nhanh.

Dùng cho các loại mầm bị kích, mầm đã kích ki nhưng không ra rễ, giúp phục hồi mầm và rễ.

Sử dụng cho các loại cây, cung cấp dưỡng chất để cây nảy mầm và ra rễ nhanh, phát triển mạnh.

Nên dùng cho các loại như: Phi Điệp, Trầm...

Cách sử dụng Dưỡng chất AB:

Thuốc dùng bôi trực tiếp lên trên mắt ngủ của cây và nên sử dụng vào buổi chiều mát. Sử dụng vào buổi chiều mát bởi vì lúc đó nhiệt độ khá ổn định và mát. Tránh được tác dụng phụ của thuốc.

Sử dụng và thời điểm nhiệt độ cao có thể làm cháy hoặc bị hỏng mắt ngủ. Thuốc dung trực tiếp nên nồng độ rất mạnh, mọi người cần chú ý.

Để cây vào chỗ độ ẩm >70 % và có ánh sáng khoảng từ 20-30% để cây nhanh ra mầm. Vị trí mát và ẩm sẽ giúp cây nảy mầm nhanh và tránh đươc tác dụng phụ của thuốc.

Công dụng Dưỡng chất AB:

Làm cây nhanh ra mầm hơn, giúp ra nhiều mầm hơn, cây khỏe và nhanh ra rễ, không ảnh hưởng nhiều đến cây.

Dưỡng chất AB dùng cho các loại Hoa Lan

Dưỡng chất AB dùng được cho tất cả các loại hoa lan. Sản phẩm giúp kích thích nảy mầm, giúp cho các loại hoa lan nảy mầm nhanh.

Giúp cho các mầm đã kích ki nhưng không ra rễ, cây nảy mầm mới nhanh và hiệu quả. Các loại hoa lan nên dùng chủ yếu là Phi Điệp, Trầm…