mặc lan

mặc lan (1 Sản phẩm)

Mạc Cánh Sen, Địa Lan Mạc Cánh Sen Trung Quốc-Thiên Đường Ngàn...

500,000 ₫

Địa Lan Mạc Cánh Sen thuộc chi  Địa Lan có nguồn gốc nhập khẩu từ Trung Quốc

Hiện tại giá thành cây cũng rất hợp lí và cũng rất đáng để sưu tầm vào vườn hoa.

 

 

Mua hàng