Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Bảo Hành

17:49 - 17/07/2021

Thiên Đường Ngàn Hoa xin lỗi vì sự cố khiến sản phẩm của quý khách cần bảo hành. Mọi sản phẩm được bảo hành theo quy cách khác nhau và quý khách có thể được đổi mới sản phẩm hoặc trả lại tiền với mức phí 50%.

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.

Chăm sóc hoa tại nhà, chăm sóc hoa lan, hoa hồng...tư vấn miễn phí
Tư vấn cung cấp lắp đặt, vật tư thiết bị tốt nhất cho vườn hoa.
Bệnh của hoa hồng,bệnh hoa hồng và cách chế thuốc rẻ không độc hại
Ghép phong lan, ghép phong lan trên cây, bảo hành phát triển tốt
Hoa phong lan chơi tết 2018 - 2019

Thiên Đường Ngàn Hoa xin lỗi vì sự cố khiến sản phẩm của quý khách cần bảo hành. Mọi sản phẩm được bảo hành theo quy cách khác nhau và quý khách có thể được đổi mới sản phẩm hoặc trả lại tiền với mức phí 50%.

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.